ULF-rollen

Att vara en utbildningsledare i klubben (ULF) är en mycket viktig funktion. Det innebär bl a att stötta hela klubbens verksamhet med kunskap. Som hjälp finns SGDF, SGF, SISU och givetvis andra ULFar.

SGDF planerar och organiserar kurser både centralt och kurser på klubben. För att få ett grepp över hur stort utbildningsbehovet är finns en enkät framtagen (se nedan). Resultatet av enkäten har två syften dels att ge klubben en bra information om utbildningsläget dels göra planeringen för SGDF överskådlig.

Nedan har vi samlat dokument som kan vara till hjälp.