SISU

Att utbilda och utveckla med SISU Idrottsutbildarna ger utbildningsresurser!

Så här kan ett samarbete med SISU se ut: Klubben redovisar sina Grönt Kortutbildningar som lärgruppsverksamhet, och även andra utvecklings- och utbildningsaktiviteter. SISU Idrottsutbildarna stöttar dessutom klubben med:

  • att vara klubbens bollplank i utbildnings- och utvecklingsfrågor!
  • en Hjärt- och Lungräddningskurs för tränarna med Idrottslyftsmedel
  • en processledare som leder en Framtidsdag på klubben
  • att styrelsen deltar kostnadsfritt på kursen "Bättre möten" som erbjuds i vårt kurs- och föreläsningsprogram.

JA!
Exempel på rapporteringsbar verksamhet
- Grönt kort-nybörjarutbildning
- Regelvandring
- Tävlingskommittén planerar/utvecklar arrangemang
- Föreläsningar
- Säkerhetskurser

Nej!
Detta är t ex inte rapporteringsbart
- Golfspel på banan
- Reguljär föreningsverksamhet (årsmöten, styrelsemöten, valberedningsarbete)
- Festarrangemang
- Tävlingar

Vill du också samarbeta med oss? Kontakta Håkan Strömber, SISU tel: 08-627 40 61 eller
e-post:hakan.stromberg@stockholmsidrotten.se
Nedan hittar du blanketter från SISU. Du hittar dem också på SISUs hemsida, tryck här.
Här hittar du också en lathund som SGDF gjort i samarbete med SISU.