Tävlingsledning Nivå 1 och 2

Hej, Stockholms Golfförbund följer ständigt utvecklingen gällande Covid-19 och följer också de restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, RF och SGF. Därför kan vi nu erbjuda en digital kurs för Tävlingsledning.

Tävlingsledarursen bygger på regelverk och riktlinjer i Spel- och tävlingshandboken, Committee Procedures i regel-appen samt it-hjälpmedlet GIT tävling.

Deltagarna är efter kursen förberedda på TL-rollen och har kunskaper i hur man praktiskt planerar och genomför en tävling. Som ett första steg enklare tävlingar på klubbnivå. Men kursmaterialet täcker även vad som gäller för att klara större klubbtävlingar som KM och externa tävlingar.

Innehåll:
SGFs Tävlingsledarutbildning
Grunderna i GIT Tävling

 

Kurstillfällen

Tävlingledning

  • Omfattning: 2 dagar
  • Tidpunkt: Lördag 6 och 13 februari kl.09.00-12.00
  • Plats: Digitalt via Zoom
  • Anmälan: Tryck här
  • Kostnad: 100kr betalas vid anmälan (Begränsat antal platser 30 personer)

 

Fortsättningsmöjligheter

Som erfaren tävlingsledare kan man sedan gå vidare till att efter genomgången TD-kurs, bli verksam inom distriktet (SGDF) för att genomföra regionala tävlingar som Tournament Director (TD).

Som ett sista steg inom svensk golf har vi sedan förbundsnivån (SGF) med uppdrag som TD på större nationella tävlingar.