Kursutbud 2021

Distriktets utbildningar

Regel och tävlingsledarutbildningar

Distriktets utbildningar
SGF har centralt, i samarbete med R&A, tagit fram ett flertal utbildningspaket för Golfsverige. Materialen är fördelade på två nivåer:
Tävlingsledning – Nivå 1 & 2
Regelutbildning - Nivå 1 & 2

Grundutbildningar

Våra grundutbildningar riktar sig till de som arbetar med tävlingsverksamheten på den egna klubben. Och som vill verka i någon av klubbens kommittéer, som tävlingsledare för rena klubbtävlingar eller som klubbdomare.

Centrala kurser
I vårt centrala kursutbud, har vi i Stockholms Golfförbund utgått från förbundets mer avancerade Nivå 2-material. Men har vidareutvecklat dem på olika sätt för att passa våra krav.

Kurser lokalt på klubb
Parallellt med de centrala kurserna, erbjuder vi TL- och regelkurser för genomförande lokalt på klubb. Då finns möjlighet att anpassa materialet efter klubbens önskemål i såväl omfattning som nivå.

Fortsättningsutbildningar

För de genuint intresserade finns möjlighet att gå vidare för att ansluta sig till distriktets Tournament Directors (TD) eller Distriktsdomare (DD). Dessa genomför uppdrag i sina roller på öppna tävlingar ute på distriktets klubbar. I princip är det större tävlingar arrangerade av SGF och SGDF. Och det är i huvudsak tävlingar för juniorer på olika nivå, alltifrån instegstävlingar till elittävlingar.

För de som vill gå vidare till TD-gruppen, anordnas en särskild TD-utbildning. Och för de som vill gå vidare och bli distriktsdomare, anordnas en Domarkurs. Se närmare presentation av dessa.