Tävlingsledning och Regler Steg 1 för Tjejer

Nu kan vi erbjuda en kurs för bara tjejer! Den grundläggande utbildningen siktar in sig på tävlingsledning och regelhantering på klubbnivå TLR 1. Kursen bygger på innehållet i Spel- och Tävlingshandboken, GIT Tävling och Regler för Golfspel. TLR 1 är på en grundläggande nivå.

Kursmål

Efter genomgången kurs har deltagarna kompetens i följande roller:

TLR 1

  • Tävlingsledare – Klubbtävlingar
  • Regelnivå – Deltagare i tävlingskommitté

Omfattning

  • Omfattning: 2x6 timmar
  • Tidpunkt: Söndagar 16/2 & 23/2 kl.09.00-16.00 (fika och lunch ingår i kursavgiften)
  • Plats: Näsby Slott Hitta hit
  • Anmälan: Tryck här

Kostnad

500 kr
Kursavgiften faktureras Klubben.

Kurslitteratur

Ingår i kursavgiften.

Kursledare

Isabel Lundblad - SGDF Distrikts Domare
Hans Danielsson - SGDF Distrikts Domare

Fortsättningsmöjligheter

TLR 2 går både bredare och djupare in i materialet. Avsnitten kring tävlingsledning belyser ämnet uppdelat på före, under och efter tävling. Här ges såväl praktiska råd och riktlinjer som insikter i de regelverk som är styrande. Regelavsnitten ger en god kännedom om golfens nya regler. Särskilt fokus läggs på de för en tävlingsledare vanligaste problemsituationerna. För att delta på TLR 2 krävs att du har genomgått TLR 1.

TLR 2

  • Omfattning: 2x6 timmar
  • Tidpunkt: Lördagar 7/3 & 21/3 2020 kl.09.00-16.00
  • Plats: Näsby Slott Hitta hit
  • Anmälan: Tryck här

500 kr per kurs.

Kursavgiften faktureras Klubben.

Kurslitteratur ingår i kursavgiften.

Efter genomgången TLR 2-utbildning kan man gå vidare till att bli verksam inom distriktet (SGDF) för att genomföra regionala tävlingar som Tournament Director (TD) eller Distriktsdomare.

Som ett sista steg inom svensk golf har vi sedan förbundsnivån (SGF) med uppdrag som TD eller Förbundsdomare på större nationella tävlingar.