Tävlingsledning och Regler Steg 1 och steg 2

Den grundläggande utbildningen siktar in sig på tävlingsledning och regelhantering på klubbnivå och är uppdelad i två steg, TLR 1 och TLR 2. Båda kurserna bygger på innehållet i Spel- och Tävlingshandboken, GIT Tävling och Regler för Golfspel. TLR 1 är på en grundläggande nivå medan TLR 2 går både bredare och djupare in i materialet. Avsnitten kring tävlingsledning belyser ämnet uppdelat på före, under och efter tävling. Här ges såväl praktiska råd och riktlinjer som insikter i de regelverk som är styrande. Regelavsnitten ger en god kännedom om golfens nya regler. Särskilt fokus läggs på de för en tävlingsledare vanligaste problemsituationerna.

Kursmål

Efter genomgången kurs har deltagarna kompetens i följande roller:

TLR 1

 • Tävlingsledare – Klubbtävlingar
 • Regelnivå – Deltagare i tävlingskommitté

TLR 2

 • Tävlingsledare – KM samt externa tävlingar på klubb
 • Regelnivå – Klubbdomare

För att delta på TLR 2 krävs genomgången TLR 1 eller motsvarande erfarenhet.

Kurstillfällen

TLR 1

 • Omfattning: 2x6 timmar
 • Tidpunkt: Lördagar 23/11 & 30/11 2019 kl.09.00-16.00
 • Plats: Näsby Slott Hitta hit
 • Anmälan: Fullbokad

TLR 2

 • Omfattning: 2x6 timmar
 • Tidpunkt: Lördagar 7/3 & 21/3 2020 kl.09.00-16.00
 • Plats: Näsby Slott Hitta hit
 • Anmälan: Tryck här

Kostnad

500 kr per kurs.

Kursavgiften faktureras Klubben.

Kurslitteratur

Ingår i kursavgiften.

Fortsättningsmöjligheter

Efter genomgången TLR 2-utbildning kan man gå vidare till att bli verksam inom distriktet (SGDF) för att genomföra regionala tävlingar som Tournament Director (TD) eller Distriktsdomare.

Som ett sista steg inom svensk golf har vi sedan förbundsnivån (SGF) med uppdrag som TD eller Förbundsdomare på större nationella tävlingar.