Tävlingsledning Nivå 1 och 2

Hej, Stockholms Golfförbund följer ständigt utvecklingen gällande Covid-19 och följer också de restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, RF och SGF. Vi på SGDF måste därför meddela att vi ställer in utbildningen. Detta till följd av de nya allmänna råden i Stockholm gällande Covid-19 som folkhälsomyndigheten informerade om tidigare idag. Vi planerar att arrangera detta den här utbildningen vid ett senare tillfälle! Vi återkommer med nytt datum och information. Ta hand om er, håll avstånd, så hörs vi längre fram.

Tävlingsledarursen bygger på regelverk och riktlinjer i Spel- och tävlingshandboken, Committee Procedures i regel-appen samt it-hjälpmedlet GIT tävling.

Deltagarna är efter kursen förberedda på TL-rollen och har kunskaper i hur man praktiskt planerar och genomför en tävling. Som ett första steg enklare tävlingar på klubbnivå. Men kursmaterialet täcker även vad som gäller för att klara större klubbtävlingar som KM och externa tävlingar.

Innehåll:
SGFs Tävlingsledarutbildning
Grunderna i GIT Tävling

 

Kurstillfällen

Tävlingledning

  • Omfattning:1 dag
  • Tidpunkt: Lördag 14 november 2020 kl.09.00-17.00
  • Plats: Scandic Continental (lunch och fika ingår)
  • Anmälan: INSTÄLLD
  • Kostnad: 200kr betalas vid anmälan (Begränsat antal platser 20 personer)

Tävlingledning – kurstillfälle enbart för tjejer

  • Omfattning:1 dag
  • Tidpunkt: Lördag 6 februari 2021 kl.09.00-17.00
  • Plats: Scandic Continental (lunch och fika ingår)
  • Anmälan: INSTÄLLD
  • Kostnad: 200kr betalas vid anmälan (Begränsat antal platser 20 personer)

Kurslitteratur

Ingår i kursavgiften.

Fortsättningsmöjligheter

Som erfaren tävlingsledare kan man sedan gå vidare till att efter genomgången TD-kurs, bli verksam inom distriktet (SGDF) för att genomföra regionala tävlingar som Tournament Director (TD).

Som ett sista steg inom svensk golf har vi sedan förbundsnivån (SGF) med uppdrag som TD på större nationella tävlingar.