Kurs på klubben

Egna utbildningsbehov? Nya medlemmar i styrelsen? Många nya i kommittéer? Förändrad organisation? SGDF finns när ni funderar över stöd och hjälp i utvecklings- och förändringsarbetet! Kontakta Stockholms Golfförbunds kansli för överenkommelse om kursansvarig för en diskussion om kursinnehåll/upplägg etc.

Kursen kan anpassas helt utifrån klubbens egna behov, såväl innehållsmässigt som omfattning. Varför inte samarbeta med andra klubbar!

Kostnaden är 400 kr/lektion (45 min). Därutöver tillkommer arbetsgivaravgift, reseersättning samt ett administrativt påslag på 10% dock minst 800 kr.

Kontakta SGDFs kansli på telefon 08-731 53 70 eller e-post info@sgdf.se, för offert.