IdrottOnline - Koppling från GIT

IdrottOnline är idrottens gemensamma administration och kommunikationssystem. IdrottOnline underlättar idrottsutövandet genom att ge mer tid till Idrott. I GIT finns nu export av medlemsuppgifter till IdrottOnline.

Riksidrottsförbundet kräver fr.o.m. i år (2013) att samtliga idrotter redovisar sina medlemregister i Idrottonline för att få del av det statsbidrag som fördelas av RF.

Golf är den enda idrott som har en integration med Idrottonline - vilket befriar oss från att manuellt uppdatera två olika register. Samtliga medlemsklubbar (M1 och M2) måste dock initialt logga in i Idrottonline och starta uppdateringen av medlemmar från GIT. Klubben väljer att klicka på "starta" för att aktivera synkroniseringen. Detta behöver klubben endast göra en gång.

Föreningen loggar in via sin IdrottOnlinesida, väljer flik "medlemsregistret" och rubrik "förbund" och klickar på Starta. IdrottOnlinesystemet hämtar därefter aktuell information från GIT en gång i veckan med automatik. Ingen manuell hantering behövs.

Att klubbarna dessutom får många positiva följdeffekter av detta, exempelvis enklare att begära Idrottslyftspengar och LOK-stöd, är bara en "add-on". Golfen är som sagt det enda specialförbundet som har en integration med Idrottonline. De andra specialidrotter som finns med i RF (totalt 69 st) kommer manuellt att få knappa in sina medlemmar i två system hädanefter om man inte helt övergår till IdrottOnline. Ca 255 miljoner (statsbidrag) skall fördelas utefter antalet medlemmar per idrott och vi vill verkligen inte hamna i ett läge där golfens del minskar pga av att medlemsklubbar inte loggat in och startat kopplingen till GIT.

Här hittar du instruktioner om hur du gör:
GIT - Idrottonline på GIT Onlinehjälp