Kurser

För varje kurs finns bl.a. en beskrivning av innehållet, målgruppen, tid och plats samt kursledare, kursavgift och sista anmälningsdag. Anmälan görs på www.sgdf.se - Anmälan och ska vara oss till handa senast sista anmälningsdagen som angivits för respektive kurs. Efteranmälningar godkänns i mån av plats.

  • Anmälan är bindande. 
  • Kursavgiften betalas vid anmälan.
  • Kallelse sänds ca en vecka före kursstart till den e-post adress du angivit vid din anmälan.
  • Kurser genomförs centralt på distriktsnivå samt ute på klubbarna där respektive klubbs egna önskemål om innehåll och tider beaktas.