Lagledarinformation SGDF:s seriespel 2019

Speldagar och tider

Preliminärt kommer seriespelet att spelas veckorna: 20, 22, 24 samt 33, 34, 35 för damer och veckorna: 21, 23 och 33, 35 för herrar, förutom H70 som har veckorna 22, 24, 32 och 35, se tabellen nedan.
Huvudsaklig speldag är måndag och tisdag med onsdag som alternativ.
Rekommenderad starttid är mellan kl.14:30-16:00 på våren och kl.13:30-15:00 på hösten, förutom ålderskategorierna 70 och 80 där rekommenderad starttid är mellan kl.9:30-11:00, om inte klubbarna kommer överens om annan tid.

Kategori v.20 v.21 v.22 v.23 v.24 v.32 v.33 v.34 v.35
D22, D60, D80 mån   mån   mån   mån mån mån
D50, D70 tis   tis   tis   tis tis tis
H30, H50   mån   mån     mån   mån
H70     mån   mån mån   mån  
H40, H60, H80, HÖK*   tis   tis     tis   tis

(*Herrar öppen klass)


Finalspelet är fredag-lördag den 13-14 september på Arninge GK.

Semifinal för 60-, 70- och 80-kategorierna spelas fredag den 13 september. Övriga kategorier spelar semifinal lördag den 14 september.
Samtliga kategorier spelar final på lördag den 14 september.

Tävlingsmanual SGDF:s seriespel 2019

En gemensam tävlingsmanual för damer och herrar finns nedan.

Håll koll på versionsdatumet så att du hela tiden har den senaste versionen.

Lagledarlista

Lagledarlistan hämtas ur GIT. Se till att klubben uppdaterar GIT med rätt uppgifter. Detta görs under "Klubbens kontaktpersoner". För mer information, klicka här.

Lagledarlistorna nedan är sorterade på klubb respektive roll:

Tävlingsledning

Arrangörsklubben är alltid ansvarig för tävlingsledning. Arrangörsklubben för varje spelomgång utser en tävlingsledare, ofta lagledaren i arrangörsklubbens lag, vilken kallar övriga lag till lämplig tid senast en vecka innan spelomgången, samt ser till att tillräckligt startförbud är bokat. Nedan  finns en mall för inbjudan till spelomgångarna som kan vara lämplig att använda.