SGDF TD-grupp

SGDFs TD (Tournament Director) grupp hanterar ett antal tävlingar som SGDF ansvarar för. En TD är operativt ansvarig för genomförandet av en tävling och stödjer arrangörsklubbens tävlingsorganisation. Följande personer ingår i TD gruppen.

Berndt Lundberg berndt.lundberg@huvudstadensgolfklubb.se
Björn Hammarsjö bjorn@hwebb.se
Björn Örtenblad bjorn.ortenblad@teliasonera.com
Börje Carlsson bc.st@comhem.se
Lars Jäderfeldt lasse@lassej.se
Anders Bergh fambergh@telia.com
Bo Nilsson bo.nilsson1@comhem.se
Staffan Björkman Staffan@bjorkmankonsult.se