Domaruppdrag

I nedan dokument hittar du en sammanställning av årets domaruppdrag. Du som är distriktsdomare hittar också en rapportmall som ska skickas in efter varje utfört uppdrag. Vi ersätter alla uppdrag, all info om detta finns också nedan. Har du frågor är du välkommen att kontakta Maria på kansliet. maria@sgdf.se

Distriktsdomare på tävling inom SGDF

Ersättningsbestämmelser 2020

1.    Dagarvode                               
Ett dagarvode per dag utgår för antalet tävlingsdagar som en tävling omfattar plus en eller flera förberedelsedagar       
beroende på uppdragets omfattning och efter överenskommelse med ansvarig för SGDFs tävlingar.           
Ett dagsarvode är 946 kronor och förbesök  ½ dagsarvode 473 kronor . Dagarvodet motsvarar 2 % av gällande prisbasbelopp. (47 300 )  
Extra ersättning kvällspass á 170 kronor ersätts vid Teen Tour First och Future.  
                                   
2.    Reseersättning                               
Vid resa med egen bil är milersättningen 18.50 kr per mil.                    
                                   
4.    Traktamente och kost                            
Traktamente utgår ej och kost är inte en godkänd kostnad.                    
                                   
6.   Arvodesrapport                              
Arvodesrapport ska insändas månadsvis men senast 15 i efterkommande månad efter utfört uppdrag och alltid inom aktuellt räkenskapsår. 
Senast datum för utbetalning av arvodesrapport är 30 nov 2020.                  
Originalkvitton på biljetter, kostnader för övernattning och eventuellt andra godkända utgifter som styrker beloppet      
ska medsändas reseräkningen för att ersättning ska kunna medges. Rapporten skall skickas in påskriven.                  
                                   
7.    Inkomstuppgift                              
Inkomstuppgiften får du när du loggar in på Skatteverket. Kontrolluppgift KU10 skickas ej längre ut.                    
                                   

 

SGDF Arvodesrapport 2020 (Ifyllningsbar)

Om ersättning begärs med kvitto, skicka utskriven arvodesrapport.
med vanlig post  och bifogade orginalkvitto till:
Stockholms Golfförbund
Vågsjö Gård
187 69 Täby
 
Digital arvodesrapport skickas till maria@sgdf.se
Skicka aldrig arvodesrapport både digitalt och med vanlig post.

Kontaktuppgifter Domare, TD och Regelkommitté