Styrelse

Per Forsberg Blavier

Ordförande

Gunilla Hamel

Vice Ordförande

Hans Danielsson

Sekreterare

Berndt Lundberg

Skattmästare

Fredrik Bengtsson

Idrott

Stefan Nordlöf

Ledamot

Maria Strömnes

Ledamot