Sektion Tävling

Sektion Tävling har till uppgift att samordna tävlingsverksamhet, regelfrågor och juridiska frågor samt vara stöd till distriktets klubbar.

Dett är några områden som sektion tävling arbetar med:

  • Fördela spelplatser till beslutade förbunds-, region- och distriktstävlingar
  • Upprätta tävlingsprogram, spelschema för Stockholmsserien, bestämmelser för DM och distriktets seriespel
  • Utbilda, auktorisera och tillsätta domare i distriktets tävlingar
  • Hålla jourverksamhet åt distriktets klubbar och domare i akuta regelfrågor
  • Kontrollera och fastställa lokala regler
  • Vid behov hantera juridiska frågor i distriktet