Organisation

Organisationsenheter
Sektion
= Verksamhetsgren med egen ledning, budgetansvar, rapporterar till styrelsen. Sektionsledningen avgör vilka verksamhetsområden som skall bedrivas i kommitté, arbetsgrupp eller projektform.

Sektion Idrott:
• Spel- och spelarutveckling med tydligt fokus på idrotten inom junior och elit
• Tävlingar som del i spelarutvecklingen

Sektion Tävling:
• Förutsättningar för och samordning av all tävlingsverksamhet

Kommitté
= Arbetsgrupp som ansvarar för viss fråga, dock utan budgetansvar, rapporterar till sektionsledningen