SGDFs kursutbud
Regelkurs för bara tjejer!
Den grundläggande utbildningen siktar in sig på tävlingsledning och regelhantering på klubbnivå TLR 1. Kursen bygger på innehållet i Spel- och Tävlingshandboken, GIT Tävling och Regler för Golfspel. TLR 1 är på en grundläggande nivå.

Ett fantastisk tillfälle att erbjuda en kurs för bara distriktets tjejer/damer.  Välkommen med din anmälan!

För mer information: Tryck här

 
Kurs på klubben
Egna utbildningsbehov? Nya medlemmar i styrelsen? Många nya i kommittéer? Förändrad organisation? SGDF finns när ni funderar över stöd och hjälp i utvecklings- och förändringsarbetet!

Kontakta Stockholms Golfförbunds kansli för överenkommelse om kursansvarig för en diskussion om kursinnehåll/upplägg etc.

För mer information: Tryck här