Uppdatering av SGF´s tävlingsverksamhet

Personer som fyllt 70 år

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har definierat personer som är 70 år eller äldre som riskgrupp, gäller följande beslut och rekommendationer avseende gruppens deltagande som tävlingsspelare eller funktionärer:

Förbundstävlingar (A- och B-tävlingar)

  • gruppen får inte ha en egen klass på Svensk Golf Senior Tour (H70 ställs in)
  • gruppen tillsätts inte av SGF som förbundsdomare eller Tournament Director
  • gruppen får delta i övriga förbundstävlingar och åldersklasser
  • varje enskild arrangörsklubb får ta eget ansvar och beslut om gruppen bör vara funktionärer, beroende på uppdrag i det enskilda fallet

C-tävlingar (GDF-tävlingar) och klubbtävlingar:

  • SGF rekommenderar GDF att inte arrangera egna klasser eller tävlingar för gruppen
  • Varje enskild klubb avgör om klubbtävlingar ska genomföras för gruppen
  • Varje enskild klubb får ta eget ansvar och beslut om gruppen bör vara funktionärer, beroende på uppdrag i det enskilda fallet

 

Kommentarer