SGF Görbundsmöte 2020 - Handlingar

26 april samlas Golfsverige till beslut under årets förbundsmöte. I årets handlingar kan du bland annat läsa sju motioner, två propositioner, förslag till verksamhetsinriktning till 2022 och valberedningens förslag till styrelse och revisorer.

Läs handlingar.

Kommentarer