INSTÄLLT!! SGDFs kursutbud 2020-2021

Distriktets utbildningar - INSTÄLLT!! tills vidare pga COVID 19

Regel och tävlingsledarutbildningar

 

Distriktets utbildningar
SGF har centralt, i samarbete med R&A, tagit fram ett flertal utbildningspaket för Golfsverige. Materialen är fördelade på två nivåer:
Tävlingsledning – Nivå 1 & 2
Regelutbildning - Nivå 1 & 2

Grundutbildningar
Våra grundutbildningar riktar sig till de som arbetar med tävlingsverksamheten på den egna klubben. Och som vill verka i någon av klubbens kommittéer, som tävlingsledare för rena klubbtävlingar eller som klubbdomare.

Centrala kurser
I vårt centrala kursutbud, har vi i Stockholms Golfförbund utgått från förbundets mer avancerade Nivå 2-material. Men har vidareutvecklat dem på olika sätt för att passa våra krav.

Kurser lokalt på klubb
Parallellt med de centrala kurserna, erbjuder vi TL- och regelkurser för genomförande lokalt på klubb. Då finns möjlighet att anpassa materialet efter klubbens önskemål i såväl omfattning som nivå.
 
För mer information: Tryck här

Kommentarer