Välkommen till SGDG Årsmöte 2020

Välkommen till SGDFs Årsmöte 2020

Dag
Torsdag den 19 mars 2020

Tid
19.00- ca 21.00 (Lättare förtäring serveras från kl. 18.30)

Plats
Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1 k

Hitta hit

Anmälan Tryck här
Sista anmälningsdag är den 9 mars.

Handlingar till Årsmötet översändes via mail till klubbarna senast 14 dagar före mötet.

Alla handlingar kommer även att finnas på vår hemsida www.sgdf.se:

SGDF - Möten - Årsmöte 2020 – Handlingar.

Enligt § 14 i SGDFs stadgar skall motion vara SGDFs styrelse tillhanda senast 30 dagar (19 februari) före mötet.

Välkomna till SGDFs Årsmöte!

Med vänliga hälsningar
Kristrina Neimert Carne
Ordförande

Kommentarer