SGDFs Årsmöte - Handlingar

Dag
Torsdagen den 27 mars 2014

Tid
19.00- ca 21.00

Plats
Best Western Farsta Strand, hitta hit.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 19 mars.
För anmälan, klicka här.

Handlingar till Årsmötet översändes via mail till klubbarna senast 14 dagar före mötet.
Samtliga möteshandlingar hittar du här.

FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV VÅRMÖTET

Enligt § 14 i SGDFs stadgar skall motion vara SGDFs styrelse tillhanda senast 30 dagar (25 februari) före mötet.

Välkomna till SGDFs Årsmöte!

Styrelsen genom
Jens Zander
Tf. ordförande

Kommentarer