Inställt möte - Nu vänder Stockholm trenden- 4 nov

Inställt möte onsdagen 4 november

Stockholms Golfförbund följer ständigt utvecklingen gällande Covid-19 och följer också de restriktioner och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, RF och SGF.

Vi måste alla ta ett gemensamt ansvar. Därför måste vi på SGDF tyvärr meddela att vi ställer in mötet ”Nu vänder Stockholm trenden” som skulle arrangeras onsdagen 4 november. Detta till följd av de nya allmänna råden i Stockholm gällande Covid-19 som folkhälsomyndigheten informerade under gårdagen.

Vi tycker att detta är jättetråkigt då det var ett högt intresse för denna träff och kring programmet ”Nu vänder Stockholm trenden” men vi planerar att arrangera ett nytt möte vid ett senare tillfälle när möjlighet ges. Vi återkommer med nytt datum. 

Vi tycker också att vi inte kan stanna upp utan vill ändå inom kort sjösätta vårt program ”Nu vänder Stockholm trenden”, vi återkommer därför med alternativ som är anpassat efter rådande situation. 

 

Ta hand om er, håll avstånd, så hörs vi snart igen.

 

Fredrik Bengtsson, Anna Karis & Christina von Wachenfeldt

Initiativtagare "Nu vänder Stockholm trenden" 

Kommentarer