Digital parasportvecka

Den årliga veckan som sätter Parasport på kartan, alltid vecka 37!

På grund av covid-19 pandemin kommer vi i år inte erbjuda några fysiska träffar och inte heller några prova på dagar. Alla föreläsningar är kostnadsfria och digitala via Microsoft Teams samt öppna för alla som är intresserade. Parasport är idrott för personer med funktionsnedsättning.

Program digitala föreläsningar se bifogad bilaga.

För att läsa mer om föreläsningarna besök www.parasport.se/ stockholm/parasportveckan
Frågor och anmälan: kansli.stockholm@ parasport.se

Kommentarer