SGDF extramöte 24 november

Som bekant tvingades vi ställa in det extra mötet den 3 november. Vi kallar emellertid ånyo till detta extra möte, som kommer att genomföras digital i Teams. Mötet kommer endast att omfatta den aviserade dagordningen den 3 november.

Välkommen till SGDFs Extra möte 2020

Omröstning kommer att ske via handuppräckning i Teams. 

 

Under det digitala mötet kommer det vara möjligt att ställa frågor men vi tar gärna emot eventuella frågor i förväg.
Skicka din fråga till: maria@sgdf.se
 
Tid den 24 november
18:00 – ca 18:30
 
Plats
Via Teams (föranmälan krävs) 
 
Anmälan
Tryck här
Sista anmälningsdag är den 20 november