Ordförandemöte 18 februari 2021

Varmt välkommen till digital SGDF-ordförandemöte den 18 februari kl.19:00.  Syftet med träffen är att diskutera viktiga frågor inför förbundsmöte och distriktets årsmöte. Träffen är en del i golfens demokratiprocess och viktig för att din klubb ska ha möjlighet att vara med och påverka golfens framtid.

 Program:
  • SGF förbundsmöte; motioner, propositioner och valberedningens förslag
  • SGDF verksamhetsberättelse och resultat 2020
  • SGDF verksamhetsplan och budget 2021
  • SGDF mål och visionsarbete

En slutlig agenda och handlingar kommer att skickas ut en vecka före mötet.

För att diskussioner ska bli relevanta och representera stockholmsdistriktet som helhet är det viktigt att en person från varje klubb deltar. Om du som är ordförande eller klubbchef har förhinder går det utmärkt att utse en ersättare ur styrelsen. Ni är också välkomna att anmäla fler deltagare till mötet!

Mötet kommer ske digitalt via länk.
Anmäl dig här.
 
Varmt välkomna!

Med vänlig hälsning,

Per Forsberg-Blavier
Styrelsen Stockholms Golfförbund
Ordförande