Årsmöte 2020

Välkommen till SGDFs Årsmöte 2020

Dag
Torsdag den 19 mars 2020

Tid
19.00- ca 21.00 (Lättare förtäring serveras från kl. 18.30)

Plats
Ersta konferens & hotell, Erstagatan 1 k

Hitta hit

Anmälan
Tryck här

Sista anmälningsdag är den 12 mars.

Handlingar till Årsmötet översändes via mail till klubbarna senast 14 dagar före mötet.

Alla handlingar kommer även att finnas på vår hemsida www.sgdf.se:SGDF - Möten - Årsmöte 2020 – Handlingar.

Enligt § 14 i SGDFs stadgar skall motion vara SGDFs styrelse tillhanda senast 30 dagar (19 februari) före mötet.

Välkomna till SGDFs Årsmöte!

Med vänliga hälsningar
Kristina Neimert Carne
Ordförande