Handlingar

Handlingar till SGF:s förbundsmöte 2018

Nedan finns en länk till SGF:s handlingar till förbundsmötet 2018. Bland annat handlingar som:

-Ekonomisk ram
-Versamhetsinriktning 2019-2020
-Motioner och yttranden
-Propositioner
-SGF:s verksamhetsberättelse
-Presentation av Anneli Samuelsson - nominerad till styrelseledamot

Klicka här!