SGDF Årsmöte

Kallelse till Stockholms Golfförbunds Årsmöte 2016

Dag
Onsdagen den 16 mars 2016

Tid
19.00- ca 21.00 (Lättare förtäring serveras från kl. 18.30)

Plats
Ågesta Golfklubb, hitta hit.

Anmälan
Sista anmälningsdag är den 7 mars.

Handlingar till Årsmötet översändes via mail till klubbarna senast 14 dagar före mötet.

Alla handlingar kommer även att finnas publicerade på vår hemsida www.sgdf.se:
SGDF - Möten - Årsmöte 2016 – Handlingar.

FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTET

Enligt § 14 i SGDFs stadgar skall motion vara SGDFs styrelse tillhanda senast 30 dagar (15 februari) före mötet.

Välkomna till SGDFs Årsmöte!

Styrelsen genom
Jens Zander
Ordförande

Bokningsinformation

Vidjavägen 3
123 52 Farsta
08-731 53 70

Handlingar

Samtliga handlingar hittar du genom att klicka här.

Gör din anmälan

Vidjavägen 3 123 52 Farsta