Vad gör vi nu?

Tillsammans vänder vi trenden!

 

SGDF vänder inte trenden på egen hand! En förutsättning för att lyckas är att vi ihop med våra klubbar jobbar tillsammans och enat. Med en öppen och ärlig dialog delar vi med oss av bra och dåliga exempel. Vad som fungerar och vad som inte fungerar. Utmaningarna på klubbnivå är av olika slag. Vi ska tillsammans forma innehållet i projektet ”Nu vänder Stockholm trenden” efter våra olika förutsättningar och erfarenheter. Detta är ett levande projekt som vi kommer jobba med tillsammans genom samtal och träffar över tid. Det här materialet är bara startskottet! 

 

Nu börjar arbetet att vända trenden

1.Varje klubb ska utse en person som blir projektansvarig. 

2.Alla klubbar har fått frågor från oss som ska hjälpa att granska den egna verksamheten.

3.Alla klubbar ska ta fram nyckeltal för juniorer, mer info finns här

I november kommer SGDF och nyckelpersoner från ALLA klubbar träffas och vi kommer att jobba aktivt i en workshop och lyssna på olika erfarenheter. Till dess, gör er hemläxa, granska er verksamhet och kom redo för att hjälpa oss att vända trenden!