Ledord

 

  

 

 

Vi har tagit fram ledord som vi tycker är värdefulla i vår process: Idrott, delaktighet, uthållighet, kunskap och samtal.

Ledorden är inte ett facit, inte heller skrivna i sten och - sätt er egen prägel på dem!

Använd gärna orden i er egen verksamhet och fyll på med de värden som passar er. 

Vi har valt att fylla våra ledord med olika värden som ni kan läsa längre ner.

 
 
 

Definition: ”fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat”. (Nationalencyklopedin)
 
Golf är en allsidig idrott och kan bli en viktig del i fler barn och ungdomars liv 
 
Hemmaklubben – vi som finns där för att skapa en rolig och trygg miljö där juniorer kan spela och utvecklas i golf.

 

 


Med bra ideella ledare skapas delaktighet över tid. Men hur får vi dem att stanna kvar?

Alla delar på en klubb är viktiga. Shop, restaurang, tränare, kanslipersonal m fl

Skapa transparens genom att dela information med varandra. Inom distriktet, klubb till klubb och mellan klubbar och medlemmar. Genom att inkludera och vara mer öppna kan vi skapa delaktighet och engagemang.


 

 

 


Projektet ska verka under en lång period, vi jobbar över tid. Det tar tid att vända trenden!

Gemensamt sätter vi mål på både kort och lång sikt.

Vi har som ambition att identifiera framgångsrika tillvägagångssätt och meningsfulla nya sätt att arbeta ute på klubbarna. 


 

 

 


Vi måste ha kunskap om var vi är idag och vart vi vill i framtiden. Detta gör vi genom att ha tydliga och mätbara mål som vi kan följa och ha kunskap om status för juniorer i hela distriktet. Detta innefattar statistik, nulägesanalys, dialoger och kunskapsutbyte med klubbar som är goda exempel. Analysen sker ständigt och över tid.


 

 


Möta juniorer på juniorers vis genom digital kommunikation via sociala medier, Youtube och nyhetsbrev.

Samtal genom personliga möten med klubbar och spelare, ha en ständigt pågående dialog.

Vi skapar en dialog mellan SGDF och klubbarna genom att bjuda in en referensgrupp från olika representativa klubbar.