Hemmaklubben

En junior kommer till en golfklubb för att spela golf. Vilka resurser finns på plats för att hjälpa junioren att hitta glädjen och utmaningen i idrotten för att vilja stanna och fortsätta utvecklas?

Vi har tagit fram ”Hemmaklubben” som ett koncept för att visualisera det ramverk som bör finnas på juniorens klubb och vilka förutsättningar som är viktiga för att junioren ska välja golf som en livslång idrott.

 
 
Föräldrar

En viktig support. En förälder ger mentalt stöd och bär på ett stort ansvar genom att ”ta tempen” på: är golf kul?

 

Golfkompisar

Golfkompisar på klubben skapar känslan av tillhörighet. De måste känna sig välkomna och ha en plats att ”hänga på”

 

Ideella ledare

Vem finns på klubben som driver juniorfrågor, grupper, tävlingar och läger? Eldsjälar är viktiga!

 

Förebilder

Äldre juniorer/seniorer, proffs, tränare, ledare ger inspiration och delar med sig av erfarenhet

 

Tränare

Utveckling i teknik och mentalträning, det är kul att träna golf

 

Klubben

Spontanidrott, träna när du vill, vad du vill med vem du vill! Viktigt att klubben skapar en tillhörighet/sammanhang och ger träning och tävlingssupport

 

Tävling

Skapar utmaning och är mätbart, uppfostrande och roligt.  

 

Distriktsförbund

Skapar förutsättningar för att hitta golfkompisar över klubbgränserna genom träningsgrupper och tävlingar