Nu vänder Stockholm trenden

 

Vi är alla överens. Vi snackar om det. Vi läser om nedåtgående kurvor varje år. Vi är alla eniga om att något måste göras. Vi behöver fylla på med fler unga golfare. Vi på SGDF tar taktpinnen och slår första slaget, tillsammans är vi 58 starka spelare, låt oss gemensamt hjälpas åt i vårt nya projekt.

 

Vision

Vi i SGDF vill att golf som idrott för barn och ungdomar ska växa, vara en sport med både motion och tävling och där glädje gör dem till golfare för livet! Genom ett starkare samarbete med ständiga samtal över klubbgränserna vill SGDF skapa en långsiktig och peppande golfverksamhet för de unga spelarna. Vi finns till hands i form av en hubb med kunskap och nätverk för att tillsammans med Stockholms golfklubbar ta juniorgolfen framåt och uppåt. 

 

Tillsammans vänder vi trenden

SGDF vänder inte trenden på egen hand! En förutsättning för att lyckas är att vi jobbar tillsammans. Med en öppen och ärlig dialog delar vi med oss av bra och dåliga saker. Vad som funkar och vad som inte funkar. Utmaningar på klubbnivå av olika slag.

Vi ska tillsammans forma innehållet i projektet ”Nu vänder Stockholm trenden” efter våra olika förutsättningar och erfarenheter. Detta är ett levande projekt som vi kommer jobba med tillsammans genom samtal och träffar över tid. Det här bara ett startskott på det som kommer!

 

Nu vänder Stockholm trenden! - våra juniorer är vår framtid!