Komma igång & stöd till paragolfen

Paragolf STHLM kan hjälpa till att organisera och vara delaktiga i att komma igång med paragolf på klubben.
Kontakta oss paragolfen@sgdf.se

Svensk Golfförbundet har ett färdigt utbildningsmaterial som hjälper klubben att börja med paragolf. Vi erbjuder även klubbesök som extra hjälp.
Läs mer här.

Det finns stimulansbidrag att söka för paragolfen. Svenska Golfförbundet ger tillsammans med Folksam ett stimulansbidrag på totalt 200 000 kronor till golfklubbar/anläggningar som har eller vill starta paragolfverksamhet.
Läs mer här.

Henrik Stenson Foundation
Har klubben en golfspelare med funktionsnedsättning och som har behov av ett transport- och hjälpmedel? Henrik Stenson Foundation i samarbete med Royal & Ancient kan ge bidrag för inköp av dessa hjälpmedel.
Läs mer här.

Det finns även bidrag att söka från Paragolf Stockholms ledarfond och Paragolf Stockholms spelarfond.
Syftet med ledarfonden är att stödja klubbar att få igång kontinuerlig nybörjarverksamhet i klubbens regi då det vid behov kan behövas extra ledare.
Syftet med spelarfonden är att stimulera möjligheten för paragolfare med utvecklingsstörning/ NPF diagnos och är boende inom LSS att kunna medverka i klubbverksamhet, tävling samt lägerverksamheter.
För mer information och ansökan se filerna nedan.