Paragolf STHLM

Paragolfen i Stockholm vänder sig till ALLA som har någon form av funktionsnedsättning. Det spelar ingen roll om du är senior eller junior. Etablerad spelare eller bara vill prova på spelar heller ingen roll. Vi hoppas därför att få träffa just dig på någon av våra aktiviteter.

Kolla in filmen:
Rasmus Bjurling, Kallfors GK, guldmedaljör i Special Olympics 2015.

Henrik Stenson är ambassadör för paragolf i Sverige och skänker pengar genom Henrik Stenson Foundation till bland annat transporthjälpmedel och ett nytt träningsläger. Se Henrik prata om sitt engagemang här.

Strävansmål

Golf borde vara en mycket attraktiv sport för spelare med funktionsnedsättning då man i golf spelar mot sig själv och sin egen förmåga genom golfens handicapsystem. Spelare kan då finna glädje i att utvecklas genom att sänka sitt golfhandicap samt kan tävla/spela med andra på relativt sin egen förmåga.

En viktig del av SGDFs paragolfverksamhet är att rekrytera flera spelare, detta bör ske genom att delta i/arrangera prova på träffar i samarbete med klubbar.

För att ha mötesplatser för paragolfare är det önskvärt att ha 7-8 klubbar i olika vädersträck inom SGDF som har paragolfverksamhet. Vi bör därför verka för att nå detta. Dessa klubbar blir då naturliga mötesplatser för gemensamma paragolfaktiviteter inom distriktet.

SGDF bedriver en gedigen tävlingsverksamhet. Paragolftävlingar eller tävlingar med paragolf klass bör bli en naturlig del av denna verksamhet. Distriktet skall ha en tävlingsgrupp för spelare som vill tävla inom golfen där spelare kan mötas för t.ex. träning. Denna grupp är också basen för behovet att arrangera tävlingar.

Vision & Mission

Vision
Spelare med funktionsnedsättning skall ha inspirerande mötesplatser där de känner glädje i att utvecklas som golfspelare.

Mission
Paragolfaktiviteterna skall ge mötesplats för paragolfarna i distriktet som kompletterar klubbverksamheten. Aktiviteterna består dels i rekryteringsträffar för nya golfare, dels i träffar för redan aktiva golfare, samt att stimulera till deltagande i tävlingar genom att ha en tävlingsgrupp med träffar.

Mål

  • Arrangera/delta i prova på träffar för att rekrytera en eller flera nya spelare per år
  • Arrangera/delta i träffar för att behålla spelare som visat intresse
  • Ha en grupp med spelare med syfte att delta i paragolftävlingar och som har träningsträffar
  • Arrangera tävlingar för paragolfare