Tjejligan

Tjejligan är avsedd att ge flickor en möjlighet att spela i lag på andra klubbar och få tävlingserfarenhet, att träffa flickor från andra klubbar och skapa kontakter och utbyta erfarenheter.

Deltagare
Flickor 21 år eller yngre (födda 2000 eller senare).

Tävlingen genomförs i form av gruppspel och finalspel.

OBSERVERA !!

För att få flera tjejer att delta och från klubbar som ej kan få ihop ett fullt lag av egna tjejer är det tillåtet att bilda 
Mixade lag bestående av tjejer från två eller flera klubbar. Kravet på mixade lag är:
- Ett lag kan bestå av deltagare från olika klubbar 
- Ingående golfklubbar ska anges i samband med laganmälan
- Mixade lag skall ange EN lagledare som ansvarar för laget gentemot SGDF 
Dessutom. För att undvika wo-matcher pga svårigheter att få fullt lag är det tillåtet för alla lag att låna in en spelare från annan klubb. Denna spelare får ej tidigare eller senare delta i annat lag i Tjejligan. 

Gruppspel
Matchspel för fyrmannalag över 9 hål. Anmälda lag delas in i grupper om 3 eller 4 lag.
Om det är 4/3 lag i gruppen möts lagen inom gruppen vid två speltillfällen (vår och höst). Vid varje speltillfälle möts alla 4/3 lagen i på samma spelplats. Alla lag möter varandra en gång, dvs varje lag spelar 3/2 lagmatcher över 9 hål. 
Om det är 3 lag i gruppen har man dessutom möjlighet att genomföra kvalspelet under tre speltillfällen. Lagen möts då parvis och spelar både hemmamatch och bortamatch samma speldag. Se vidare i statuterna nedan.

Lagmatcher spelas som en foursomematch och två singelmatcher i nämnd ordning. Tävlingen spelas med hcp från röd tee.

Finalspel
När gruppspelet är genomfört går de 4 eller 8 bästa lagen, beroende på antalet deltagande lag, vidare till finalspel. I finalspelet består varje lagmatch av en foursome-match och två singelmatcher.

Finalen
spelas som utslagsturnering (kvart/semi/final) i form av matchspel över 9 hål.

Anmälan
Sista anmälningsdag är måndag 19 april
. Anmälan - klicka här. Eventuell efteranmälan, kontakta SGDFs ansvarige.

Omgång

Datum

Spelplats

Omgång 1

Maj/Juni

Spelplats/dag beslutas när anmälningstiden utgått och gruppindelning gjorts. Speldag blir 16/5, 6/6 eller 13/6

Omgång 2

Augusti

Spelplats/dag beslutas när anmälningstiden utgått och gruppindelning gjorts. Speldag blir 3/8 eller 11/8

Finalspel

Lördag 28 aug

Huvudstadens GK/Lövsättra

 

Tävlingsansvarig SGDF: 
Börje Carlsson
Mobil: 070-579 4344
Epost: borje.carlsson43@gmail.com  (OBS! Ny adress)

Statuter
I filen nedan hittar du de fullständiga statuterna för Tjejligan 2021.