Policy gällande Wildcard

På Teen Tour Elite tävlingar som arrangeras inom Stockholms golfdistrikt erbjuds SGDF att dela ut ett Wildcard till en spelare på pojk och flicksidan.

Policy

Bakgrund
SGDF erhåller 2 wildcards (ett per klass) för tävlingar på Teen Tour Elite som arrangeras inom distriktet. Den här policyn beskriver vilka kriterier SGDF använder för att dela ut dessa wildcard på tävlingarna. 

Kriterier
Spelare som spelmässigt passar in i startfältet på Teen Tour Elite men som av olika anledningar ej har tillräckligt med rankingpoäng, kan bli aktuella för tilldelning av ett Wildcard. Exempel på detta är spelare som genom utlandsstudier kommit för långt ned i rankinglistan, eller spelare som haft en skada under föregående säsong som gör att de inte kunnat spela golftävlingar för att hålla sig kvar på Elitenivån. Wildcards kan även utdelas till spelare som uppvisar en spelstandard som inte återspeglas i rankinglistan och att detta är dokumenterat utifrån resultat i tävlingar. Wildcard delas ej ut till spelare som tävlat kontinuerligt på Teen Tour där resultaten inte räcker till för att nå Teen Tour Elite nivån.

Uttagning
Uttagning av spelare som tilldelas wildcards till Teen Tour Elite görs av Juniortävlingsansvarig på SGDF. Den tävlande måste själv anmäla sig till tävlingen, och efter att deltagarlistan publicerats, gå in och acceptera sin plats.

Ansökan
Spelare som uppfyller kriterierna ovan kan ansöka om ett Wildcard till Juniortävlingsansvarig på SGDF. Detta görs då anmälningstiden för den aktuella tävlingen öppnar och senast en vecka innan anmälningstiden stänger. Den ansökande skall även ha anmält sig till den aktuella tävlingen.

 

Fredrik Svärd
Juniortävlingsansvarig SGDF
e-post: fredrik.svard@sgdf.se
tfn: 0733 - 86 05 05