Blankett resultatrapportering

I filen nedan finns i Excel-format blankett för redovisning av matchresultat.

Blanketten skall fyllas i och undertecknas av båda lagledarna och insändas till SGDFs tävlingsansvarige senast 4 dagar efter att matchen spelats.

Arrangerande klubbs lagledare är ansvarig för att blanketten insändes.

Mailas till: borje.carlsson43@gmail.com