Golftjej STHLM

Golftjej STHLM startades 2012. Syftet är att skapa förutsättningar för tjejer 11 år och uppåt, som har minst 54 i hcp, att hitta golfkompisar över klubbgränserna och därmed hitta glädjen att satsa på golf som idrott. Målet är samtidigt att skapa och ge ledare och föräldrar lokalt på respektive klubb verktyg att bygga en stark verksamhet hemma på klubben.

Grundtrygghet - Tillhörighet - Gemenskap

Golftjej STHLM skall ge deltagande tjejer en grundtrygghet, tillhörighet och gemenskap med varandra. Detta i sin tur bidrar till att lägga en stabil, långsiktigt och hållbar grund för hälsa och välmående.

Ett starkt fokus skall ligga på att fortsätta arbetet med att stärka tjejerna i distriktet både socialt, fysiskt och mentalt. Den sociala delen med att hitta nya golfkompisar över klubbgränserna kommer att ligga som en röd tråd och vävas in i alla aktiviteter vi kommer att genomför under året.

Tema - att vilja tävla

Vi ser just tävlandet som en av nycklarna att tjejerna fastnar för sporten och där kommer sedan viljan att utvecklas vidare. Golftjej STHLM skall verka för att öka deltagandet på träningar, tävlingar och övriga aktiviteter som distriktet (SGDF) eller klubben lokalt arrangerar. Ett verktyg för att få tjejerna att stanna kvar i golfen är just att våga och finna glädjen i att börja tävla. 

För att åstadkomma allt detta så har Golftjej STHLM börjat sätta fokus på mental träning och via nära samarbete med externa inspiratörer jobbar vi med att hjälpa tjejerna att övervinna sina rädslor. Ett samarbete som vi påbörjade redan under 2016 med mycket positivt gensvar från tjejerna.

kriterier som spelare bör uppfylla

  • 11 år eller äldre
  • Hcp 54 eller bättre
  • Medlemskap i en klubb inom Stockholms Golfdistrikt

Tjejträffar

Golftjej STHLM-träffar 2019:Tryck här.

Golftjej STHLM-träffar 2018: Tryck här.
Golftjej STHLM-träffar 2017: Tryck här.
Golftjej STHLM-träffar 2016: Tryck här.

Ansvariga ledare för Golftjej STHLM

Anna Karis
anna.karis16@gmail.com
070-494 21 66

Åke Pihlanen
ake.pihlanen@huvudstadensgolfklubb.se
070-620 28 20

Marie Moquist
marie.moquist@gmail.com
070-612 58 95

Följ Golftjej STHLM i sociala media