Golfteam STHLM Plus

Komplettera verksamheten för en kategori spelare med förmågor och ambitioner. Lära att träna, träning för träning och lära att tävla i utvecklingstrappan. Min träning, SwGT-appen, loopen och GolfPyramiden ligger till grund för verksamheten Föräldrar har egna träffar under året i samband med ordinarie träffar, de är viktigast för spelarna och behöver stöd. Kontakt med Martin eller annan coach sker under året, avstämning, frågor och hantering av svårigheter under en golfsäsong. Hemmatränare bjuds in och erbjuds närvara. SwGT representerade under året med coacher på plats, Flick, Pojk och Herrcoach inbokad. Utbildningsfokus och prestation, bygg för framtid, prestera i nutid. Göra smarta val är ett genomgående tema i denna åldern. Förebyggande för gymnasium/college och landslagsverksamhet.

Golfteam STHLM Plus - Program

Datum Aktivitet
23 oktober Uppstart
9/10 december 3D + SAM + Fys Nulägesanalys
16 december Träning på nulägesanalys, träningsvolym och innehåll
8 februari Avstämning individuell träning och chip/putt inomhus samt föräldraträff
18 april Träningsdag. Teori för tävling, rondstatistik och slag mot mål
30 maj Närspel utomhus. Analys träning, spel, rondstatistik och indivduella samtal. Föräldraträff
juni Tävling. Samling för inspel och utbildning kring strategi och taktik
juli Puttning och spelstrategi
augusti Analys säsong, förändring i fokusområd? träning och sparring med idrottspsykologiskt innehåll.
oktober Utvärdering av året och genomförandet. Min träning, SWGT, Tävlingsresultat