Golfteam Plus

Stockholms golfdistriktsförbund skapar en ny spelarutvecklingsverksamhet; Golfteam STHLM PLUS som är en kompletterande verksamhet för Stockholmsdistriktets mest utvecklade golfjuniorer i ålder 15–16 år med inriktning att nå toppen. Ambitionen är att erbjuda Sveriges bästa utvecklingsmiljö där coachning, utbildning och träning inom de mest väsentliga områdena i ämnet golf ingår. Golfteam STHLM PLUS är en av vägarna till landslagen och är spetsen i distriktets verksamhet.

Utbildningen pågår under en tvåårsperiod med en progression av innehållet mellan år ett och två. Truppen innehåller 12 spelare fördelat på flickor och pojkar.

SGDF följer SGF:s och Swedish Golf teams riktlinjer och verksamhet för unga golfare som älskar spelet och vill utvecklas.

Vi kommer att genomföra ca sex-sju träffar per år, samt några extra aktiviteter (mot en separat avgift) såsom 3D Svinganalys, Trackman och SAM Puttlab.

Antalet deltagare är maximerat till sammanlagt 12 flickor och pojkar i åldrarna 15 och 16 år. Då verksamheten fokuserar på ett färre antalet deltagare än tidigare ges fler juniorer, som inte ingår i Golfteam STHLM PLUS, chansen att iställetmedverka i SGF:s Super Camp som riktar sig till åldrarna 13–16 år

Under övergångstiden under innevarande säsong kan de som deltagit i Golfteam STHLM år 1 komma att kontaktas för att erbjudas plats i Golfteam STHLM PLUS år 2.

Huvudansvarig för träningsverksamheten är Martin Pettersson, PGA, tränare RIG Uppsala tillsammans med andra kompetenta tränare.

Avgiften är 3 600 kr/år och verksamheten pågår under perioden november till oktober.
I november har vi en uppstartsträff med b.la. fystester och därefter en träff i månaden under januari till maj/juni där tävlingssäsongen tar vid och sen avslutar vi säsongen med en utvärdering- och uppföljningsträff i oktober. I programmet kommer det individuella och personanpassade perspektivet vara viktigt och prioriteras, gärna i samråd med klubbtränare.

Exempel på ämnen som kommer beröras:
Sving, närspel, puttning, målsättning, statistik, tävlingsplanering, inspel, fys, screening.

Uttagna spelare i teamet kommer också att ha möjligheten att få delta i SGDF:s årliga matcher mot andra distrikt.

Eventuella frågor skickas till SGDF, stina@sgdf.se

Mvh SGDF:s Idrottssektion