Anmälan till SGDF extra möte 24 november via Teams

Som bekant tvingades vi ställa in det extra mötet den 3 november. Vi kallar emellertid ånyo till detta extra möte, som kommer att genomföras digital i Teams. Mötet kommer endast att omfatta den aviserade dagordningen den 3 november. Omröstning kommer att ske via handuppräckning i Teams. Under det digitala mötet kommer det vara möjligt att ställa frågor men vi tar gärna emot eventuella frågor i förväg. Skicka din fråga till: maria@sgdf.se