Anmälan till möte -Nu vänder Stockholm trenden, 4 november