Anmälan till digitalt forum -Nu vänder Stockholm trenden- 20 januari