Tävlingsledning och Regler steg 2 TLR 2

I detta andra steg riktar vi oss till funktionärer i tävlingsorganisationer som arbetar med tävlingsledning och regler för tävling på distrikts- och regionnivå. Utbildningen är även för er som gått TLR 1, Tävlingsledning och Regler steg 1 och vill fortsätta lära sig mer. Kursen omfattar 2 tillfällen, som båda är obligatoriska.

Innehåll

Materialet för TLR 2 tränger mer in på djupet beträffande själva regelbiten samtidigt som det finns en hel del material som beskriver en tävlingslednings arbete i olika konkreta tävlingsituationer, som ställer krav på framförhållning och "hands-on" lösningar då eventuella problem uppstår.

Kurslitteratur

  • Regler för Golfspel 2016-2017
  • Decisions on the Rules of Golf
  • Spel- och Tävlingshandboken

Regler för Golfspel ingår i kursen. Övriga böcker finns att köpa på SISU Idrottsböcker.

Kursledare: Bertil Rosvall och Lars Pettersson - Förbundsdomare

Tid och Plats

Lördag den 10 mars  Kl.09.30-15.30 Arninge GK
Lördag den 24 mars Kl.09.30-15.30 Arninge GK

Stockholms Golfförbund bjuder på fika och lunch vid varje tillfälle.

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri.

Du får beställa kurslitteraturen själv.

Anmälan

Max 30 deltagare och sista anmälningsdag är 1 mars 2018.

Tryck här för anmälan.