TLR - Tävlingsledning och Regler steg 1

I detta första steg riktar vi in oss på funktionärer i tävlingsorganisationer som arbetar med tävlingsledning och regler för tävling på klubbnivå.

Vad kommer TLR steg 1 att handla om?

Kursupplägget innehåller fyra avsnintt som rör tre olika genomförande i en tävling:

  • före
  • under
  • efter tävling

Vilka förberedelser måste göras för att kunna genomföra tävlingen både operativt och praktiskt på banan. Det ingår grundläggande reglerkunskaper för att i tävlingssammanhang kunna avgöra om en spelare gjort rätt eller fel i situationer som kan uppstå på banan. Vi kommer även gå igenom spelets regler som grund för att genomföra tävlingen.

Tid & plats

Stockholms Golfförbund arrangerar utbildningen på två klubbar: Arninge GK  och Ågesta GK.

Följande kurstillfällen gäller:

Arninge GK Fullbokad Ågesta GK
16 nov 21 nov
27 nov 28 nov
4 dec 5 dec
14 dec 12 dec

Vid alla träffar gäller tidpunkten kl.18.00-21.00
Vi bjuder på smörgås och fika vid varje tillfälle.
Utbildningen är kostnadsfri. Om du har anmält dig och inte närvarar vid kurstillfällen kommer vi fakturera dig kostnad för kurslitteratur( 200 kr).

Kurslitteratur

Kurslitteratur som ingår i utbildningen:

  • Spel- och tävlingshandboken
  • Regler för golfspel

Anmälan

Max 20 personer.

 Arninge GK är fullbokad.

Tryck här för anmälan till Ågesta GK.