Rätt Hcp vid tävling

Samtliga distriktets klubbar rekommenderas följa det som står i nedan dokument. För att delta i SGDFs seriespel (match) måste du enligt tävlingsbestämmelserna ha EGA Exakt Tävlingshandicap. Gäller ej slagspelet!

EGA Exakt Tävlingshandicap

Alla personer med fyra HCP-registrerade ronder (18 eller 9 hål) föregående år kommer att få EGA Exakt Tävlingshandicap. Alla övriga personer får EGA Exakt Handicap. Med fyra registrerade ronder menas antingen tävlingsronder alt. föranmälda sällskapsronder som finns registrerade i GIT eller Min Golf med resultat.

En spelare kan under året få EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera fyra HCP-ronder. GIT ger då spelaren automatiskt EGA Exakt Tävlingshandicap. 
Klubbens HCP-kommitté kan ge en spelare EGA Exakt Tävlingshandicap när som helst under säsongen fr.o.m. 2014 om spelaren kan styrka att antal rundor spelats på annat sätt än via registrering i GIT. Klubben kan dock inte själva ändra status utan begär ändring via Golfförbundet.

Spelare i HCP-grupp 1 som har EGA Exakt Handicap har möjlighet att spela till sig EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera tre FS-ronder. Ronderna måste registreras i GIT av GIT-administratören.