Lagledarinformation SGDF:s seriespel 2018

Speldagar och tider

Preliminärt kommer seriespelet att spelas veckorna: 20, 22, 24 samt 33, 34, 35 för damer och veckorna: 21, 24 och 33, 35 för herrar.
Huvudsaklig speldag är måndag och tisdag med onsdag som alternativ.
Rekommenderad starttid för D70, H70 och H80 är kl.10 och för övriga kl.16 före midsommar och kl.15 efter midsommar.

Kategori v.20 v.21 v.22 v.24 v.33 v.34 v.35
D22, D60 mån   mån mån mån mån mån
D50, D70 tis   tis tis tis tis tis
H30, H50, H70   mån   mån mån   mån
H40, H60, H80, HÖK*   tis   tis tis   tis

(*Herrar öppen klass)


Finalspelet är fredag-lördag den 14-15 september på Wäsby Golf.

Semifinal för 60-, 70- och 80-kategorierna spelas fredag den 14 september. Övriga kategorier spelar semifinal lördag den 15 september.
Samtliga kategorier spelar final på lördag den 15 september.

Tävlingsmanual SGDF:s seriespel 2018

En gemensam tävlingsmanual för damer och herrar kommer finns nedan.

Håll koll på versionsdatumet så att du hela tiden har den senaste versionen.

Lagledarlista

Lagledarlistan hämtas ur GIT. Se till att klubben uppdaterar GIT med rätt uppgifter. Detta görs under "Klubbens kontaktpersoner". För mer information, klicka här.

Lagledarlistorna nedan är sorterade på klubb respektive roll:

Tävlingsledning

Arrangörsklubben är alltid ansvarig för tävlingsledning. Arrangörsklubben för varje spelomgång utser en tävlingsledare, ofta lagledaren i arrangörsklubbens lag, vilken kallar övriga lag till lämplig tid senast en vecka innan spelomgången, samt ser till att tillräckligt startförbud är bokat. Nedan  finns en mall för inbjudan till spelomgångarna som är lämplig att använda.