Personal

Maria Magnusson

Kanslist

Maria ansvarar för sektion Idrott och ekonomi. Undrar du över något inom dessa områden är du välkommen att kontakta Maria!

Ingela Berglund

Kanslist

Ingela ansvarar för sektion Tävling och styrelsefrågor. Undrar du över något inom dessa områden är du välkommen att kontakta Ingela!