Nyhetsbrev nr 1
Hej här kommer mitt första Nyhetsbrev från Regelkommiten till alla er som jobbar som DD, TD och assisterande DD.

Först ett stort tack till ert deltagande och engagemang på DD kursen som vi hade på Ullna.

Det har varit en rivstart med Regler 2019 och det kommer nu många frågor runt detta.  

Själv var jag med och hade en kortare 30 min dragning av nyheterna på ett SGDF möte för distriktets juniorledare.

På min hemmaklubb gick vi ut med en förfrågan om det fanns intresse för de nya reglerna , den besvarades med ett stort JA.

Så jag hade en presentation på  2 timmar för 70 st medlemmar. Det här var en test av de material som kommer att dyka upp

På SGT’s hemsida. Jag tror säkert att också ni får frågan från era hemma klubbar.

Till nästa nyhetsbrev återkommer jag med lite grafiskt material som jag kan dela med mig.

Inom kommittén jobbar vi nu också med att få igång arbetet med Lokala Regler det är något som berör ALLA klubbar. Vi sammanställer information till klubbarna om vad som behöver göras innan säsongen 2019 startar.

Vi kommer att ha ett ”uppsamlingsheat” för er som inte kunde vara med på Ullna , de planeras att vara 1 dag i mitten av mars.

Jag återkommer med exakt datum inom kort. Samtidigt påminner vi om våra utbildningsdagar den 29 jan och den 9 feb, dessa utbildningar följer R&A’s nivå 1.

På kansliet finns Regelböcker på engelska och även Guide Lines boken (den nya decision boken) , i första hand för DD och TD. Kontakta Maria om du önskar få en regelbok. maria@sgdf.se

Hälsningar

Bertil Rosvall 

  Anmälan Nivå 1 utbildningsdagar